YoungCRM

Ikræfttrædelse 01-04-2018

Tillæg til samarbejdsaftale:

 • Der er en bindingsperiode på 12 måneder
 • Opsigelsesfristen er løbende måned + 3 måneder.
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle justeringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Prisen afhænger af forbruget, og Kunden vil blive notificeret forud for eventuelle ændringer i pris
 • Servicetilgængelighed 99,98% (opgøres henover en periode på et år)
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 2%.
 • Kunden skal sikre anvendelse i overensstemmelse med vores Acceptabelt Brug af YoungCRM
 • CompanYoung anbefaler at Kunden læser Juridiske anbefalinger for YoungCRM

Tillæg til databehandleraftale:

YoungCRM giver den Dataansvarlige adgang til at indsamle og behandle data i en tiltrækningsmæssig kontekst, med henblik på at effektivisere og optimere den komplette tiltrækning- og rekrutteringsproces.

En YoungCRM Licens giver adgang til en konto, hvorfra den Dataansvarlige kan bearbejde data på den Dataansvarliges kontaktpersoner.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende YoungCRM.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges konto, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes YoungCRM konto i følgende tilfælde.

 • opsætning og eksekvering af tilrettelser på den Dataansvarliges opfordring
 • Supportering
 • Afrapportering ifm. Evalueringer

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles:

 • Navn
 • E-mail
 • Kommunikation mellem den Dataansvarlige og Databehandleren (chat og e-mail)
 • Log over aktivitet
 • Præferencer (sprog, opsætning, digital fingeraftryk m.m.)
 • IP adresse
 • Andre almindelige personoplysninger nødvendige ifbm. ansøgning

Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en generel slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, eller CompanYoung og en Bruger af en eller flere af vores tjenester.

Fysisk lokation

Al YoungCRM data er opbevaret indenfor EU.

Behandlingssikkerhed

YoungCRM lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

YoungCRM er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Underdatabehandlere

Den til enhver tid aktuelle liste over underdatabehandlere kan findes her.

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com