StudentCenter

Ikræfttrædelse 16-05-2023

Tillæg til samarbejdsaftalen

Formål med StudentCenter

Formålet med StudentCenter er at lave en platform, der kan skabe kontakt med målgruppen forud for at de skal starte på uddannelsesinstitutionen, uddannelsen eller arbejdspladsen. På platformen præsenterer man informationer, der kan være nyttige for brugeren at få adgang til forud for, at de starter på uddannelsen eller arbejdspladsen. Det er til en start ikke alt information, der er tilgængelig på platformen. Noget af informationen er opsat med nedtælling til en specifik lanceringsdato, og dermed vil indhold altså løbende blive synligt for brugerne.


Platformen skal gerne sikre at:

 • Målgruppen er bedre klædt på inden uddannelses-/studiestart
 • Der fastholdes løbende kontakt med målgruppen, hvilket skal sikre, at flere møder op første dag


For at få brugerne til at tilgå platformen på de rigtige tidspunkter, udsendes der løbende mails og SMS’er ud til brugerne.


Formål med databehandlingen

I forbindelse med opsætning, support osv. tilgår databehandleren kun kundens data i forbindelse med: 

 • Opsætning
 • Supportering af kunde (typisk ved rettelser eller guidance/rådgivning)
 • Opdatering af CMS
 • Afrapportering på performance
 • Udsendelse af mails/SMS


Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om brugerne, som er de kommende elever/studerende/ansatte. 


Følgende typer af personoplysninger behandles:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Evt. uddannelse
 • Evt. studieretning

Underdatabehandlere

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Listen over underdatabehandlere er som følgende:

 • Umbraco
 • Studentpulse
 • YoungCRM
 • inMobile

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com