eVejledning

Ikræfttrædelse 01-04-2019

Tillæg til databehandleraftale:

First Line er et produkt hvor den Dataansvarlige giver Databehandleren tilladelse til at indsamle og behandle data i med henblik på at vejlede og videreformidle information på vegne af den Dataansvarlige.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende First Line.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges chat logs, og dermed Kundes persondata. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår og behandler kun en kundes persondata konto i følgende tilfælde.

  • Vejledning af informationssøgere for Den Data Ansvarlige
  • Vidererformidling af relevant information om eller relateret til Den Data Ansvarlige.

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles:

  • Navn
  • E-mail
  • Kommunikation mellem den Dataansvarlige og Databehandleren (chat og e-mail)
  • Kommunikation mellem informationssøgere og Databehandleren

Vi beholder dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en generel slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden. Personoplysninger behandlet gennem direkte henvendelser via Firstline  vil blive opbevaret i seks måneder fra den registreredes seneste henvendelse.

Fysisk lokation

Al persondata er opbevaret indenfor EU.

Behandlingssikkerhed

CompanYoung lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

Alle CompanYoung's løsninger er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Underdatabehandlere

Den til enhver tid aktuelle liste over underdatabehandlere kan findes her.

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com