Standard Leverandørbetingelser

Ikræfttrædelse 01-09-2014

1. Anvendelsesområde

Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre dette udtrykkeligt er fraveget ved anden aftale. Alle opgaver bekræftes skriftligt ved en formel samarbejdsaftale.

2. Referencer

Leverandøren må ikke, uden skriftlig tilladelse, bruge casen eller CompanYoung som reference i pressen, på website eller sociale medier. 

3. Betingelser vedrørende fotooptagelser: 

Rettigheder: CompanYoung og slutkunde skal have adgang til råmateriale. Efter levering skal råmateriale, mod forlangende, fremsendes til CompanYoung. Leverandøren, CompanYoung samt slutkunden må kun anvende råmaterialet i forbindelse med den aktuelle kampagne eller formål. Såfremt en part ønsker at anvende råmaterialet til et andet formål, skal dette ske ved en særskilt aftale.

Backup & Opbevaring: Leverandør forpligter sig til at opbevare råfiler i minimum 6 måneder, samt at notificere CompanYoung inden sletning af disse og tilbyde fremsendelse via Dropbox / WeTransfer mod forlangende.

Betaling: sker ved levering af alt materiale.

Ændring: Hvis der skulle ske aflysning eller ændring i forbindelse med den aktuelle kampagne, vil betaling ske efter følgende takster:

 • På dagen: 
  • 100% vederlag 
 • Dagen før (inden for alm. åbningstid) 
  • 50% vederlag 
 • Min. 2 dage før 
  • 25% vederlag 
 • Min. 7 dage før 
  • 0% vederlag

4. Betingelser vedrørende videooptagelser: 

Rettigheder: Leverandøren har ansvaret for, at der er opnået tilladelse fra ophavsmanden af et musikstykke som anvendes i det af CompanYoung bestilte.

Backup & Opbevaring: Leverandør forpligter sig til at opbevare råfiler i minimum 6 måneder, samt at notificere CompanYoung inden sletning af disse og tilbyde fremsendelse via Dropbox / WeTransfer mod forlangende.

CompanYoung og slutkunde skal have adgang til råmateriale. Efter levering skal råmateriale, mod forlangende, fremsendes til CompanYoung. Leverandøren, CompanYoung samt slutkunden må kun anvende råmaterialet i forbindelse med den aktuelle kampagne eller formål. Såfremt en part ønsker at anvende råmaterialet til et andet formål, skal dette ske ved en særskilt aftale.

Betaling: sker ved levering af produkt og dertilhørende råmateriale.

Ændring: Hvis der skulle ske aflysning eller ændring i forbindelse med den aktuelle kampagne, vil betaling ske efter følgende takster:

 • På dagen: 
  • 100% vederlag 
 • Dagen før (inden for alm. åbningstid) 
  • 50% vederlag 
 • Min. 2 dage før 
  • 25% vederlag 
 • Min. 7 dage før 
  • 0% vederlag

Såfremt leverandøren har mulighed for at udfylde dagen, og derved ikke lider et tab, skal der ikke ske betaling efter ovenstående takster eller pålægges et afbestillingsgebyr.

5. Betingelser vedrørende annoncering 

Leverandøren, skal ved afslutning af annonceringsforløbet, og min. 2 gange undervejs, fremsende statistik, indeholdende minimum:

Antal klik for hver placering

Antal visninger for hver placering

Og øvrigt relevant data.

Datoer for statistik til fremsendelse undervejs i annonceringsforløbet aftales ved annonceringsforløbets start.

Rettelser: ved mindre rettelser forventes det, at leverandøren er villig til at ændre indholdet eller materialet, hvis dette findes nødvendigt.

Betaling: der betales 50% ved publicering og 50% ved endt annonceringsforløb.

6. Priser og økonomi 

Ved aftaleindgåelse skal prisen altid aftales på forhånd. Såfremt der sker yderligere faktuerering udover det aftalte, skal der ske en skriftlig godkendelse af denne fakturering.

Købsordre: CompanYoung sender til leverandøren en købsordre der skal underskrives og returneres til CompanYoung.

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com