Unges valg af... (UVAX)

Ikræfttrædelse 01-05-2020

Oplysninger indsamlet til UVAX

Hvert år udarbejder CompanYoung en række analyser omhandlende den danske ungdom. Alle oplysninger der indsamles er anonyme og de områder der spørges ind til gøres på et meget overordnet plan. Oplysningerne der indsamles varierer fra analyse til analyse, med fælles for dem er alder, køn og region hvori personen er bosat. Alle oplysninger der indsamles men henblik på brug i en UVAX analyse ejes af CompanYoung. 

Med afsæt i ovenstående er der ikke behov for en databehandleraftale mellem CompanYoung og analysedeltageren idet de eneste oplysninger der behandles er almindelige personoplysninger tilhørnede kontaktpersonen fra den deltagende organisation. Disse oplysninger er nødvendig for at CompanYoung kan udføre den kontraktuelle forpligtelse der er indgået ved aftalen om deltagelse i analysen. 

Behandlingssikkerhed

Selvom der ikke behandles personoplysninger ifbm. UVAX analyserne har CompanYoung implementeret de samme sikkerhedsforanstaltninger som ved samtlige andre aktiviteter i virksomheden.

Alle CompanYoung's løsninger er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Juridisk Ansvarlig

Toby Somerset

ts@companyoung.com