StudentPulse

Ikræfttrædelse 01-02-2021

Tillæg til samarbejdsaftale:

 • Bindingsperiode fremgår af samarbejdsaftale
 • Opsigelsesfristen er løbende måned + 3 måneder.
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle justeringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Servicetilgængelighed 99,98% (opgøres henover en periode på et år)
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%.

Tillæg til databehandleraftale:

StudentPulse giver den Dataansvarlige adgang til at indsamle og behandle data, med henblik på at forbedre og optimere elever/studerendes oplevelse på den uddannelsesinstitution, der benytter StudentPulse.

En StudentPulse Licens giver adgang til en konto, hvorfra den Dataansvarlige kan bearbejde data fra elever og studerende.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende StudentPulse.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges konto, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes StudentPulse konto i følgende tilfælde.

 • opsætning og eksekvering af tilrettelser på den Dataansvarliges opfordring
 • Supportering
 • Afrapportering ifm. samarbejdet 

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles i StudentPulse. Dette dog udelukkende såfremt at Dataansvarlige vælger at lade elever/studerende godkende kontakt af studievejledning eller tilsvarende:

 • Navn
 • E-mail
 • Tlf. nummer


Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en generel slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, eller CompanYoung og en Bruger af en eller flere af vores tjenester.

Fysisk lokation

Al StudentPulse data er opbevaret indenfor EU.

Behandlingssikkerhed

StudentPulse lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

StudentPulse er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Underdatabehandlere

Den til enhver tid aktuelle liste over underdatabehandlere kan findes her.


Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com