CYJobAPI

Ikræfttrædelse 28-04-2016

Tillæg til samarbejdsaftalen:

 • Der er en bindingsperiode på 12 måneder
 • Opsigelsesfristen er løbende måned + 6 måneder.
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle justeringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Prisen afhænger af forbruget, og Kunden vil blive notificeret forud for eventuelle ændringer i pris
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%.
 • Kunden skal sikre anvendelse i overensstemmelse med vores Acceptabelt Brug af CYJobAPI
 • CompanYoung anbefaler at Kunden læser Juridiske anbefalinger for CYJobAPI

Systemkrav

 • Jobagenten sendes alle hverdage.
 • Daglig crawling af alle standard jobsites + op til 2 sites efter Kundens ønske.
 • Væsentlige opdateringer skal meldes minimum 7 dage i forvejen.
 • Servicevinduer skal ligge om natten så vidt det er muligt.
 • CompanYoung forpligter sig til at levere en oppetid på 99,98 %. Ved 99,98 % oppetid forstås, den procentuelle oppetid målt på et år ad gangen. Måling af dette sker igennem servicen statuscake.com, som kalder CompanYoungs server hvert minut, for at se sitets oppetid. Denne service måler konstant om servicen er tilgængelig. Statuscake giver desuden mulighed for at trække månedlige rapporter omkring oppetiden. Disse kan tilsendes, hvis Kunden ønsker det.

Udvikling af systemet / Vedligeholdelse af systemet

 • Al nyudvikling der falder uden for produktets standardfunktioner, vil blive faktureret særskilt, medmindre andet aftales mellem CompanYoung og Kunden.
 • Under nyudvikling falder også: Nyudvikling forårsaget af ændringer i kundens interne systemer, eller hjemmeside.
 • Nyudvikling, igangsættes aldrig uden Kundens skriftlige accept.
 • CompanYoung forebeholder sig retten til at modsige sig nyudvikling eller specifikke ønsker, hvis dette ikke falder ind i udviklingsplanerne, eller er til gene for andre kundegrupper.
 • Ny udvikling faktureres særskilt til 950 kr. pr. time

Tillæg til databehandleraftale:

CYJobAPI giver den Dataansvarlige adgang til at indsamle og behandle data på elever, studerende og andre kandidater med henblik på at effektivisere job- og praktikpladsformidling.

En CYJobAPI Licens giver adgang til en konto, hvorfra den Dataansvarlige kan bearbejde data på den Dataansvarliges kontaktpersoner.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende CYJobAPI.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges konto, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes CYJobAPI konto i følgende tilfælde.

 • Ifm. opsætning og eksekvering af tilrettelser på kundens opfordring
 • Supportering
 • Afrapportering ifm. evalueringer
 • Særlig tilgang nødvendig for at kunne levere tjensten (eksempelvis løse tekniske problemer, datagenoprettelse eller lignende)

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles:

 • Navn
 • E-mail
 • Kommunikation mellem den Dataansvarlige og Databehandleren (chat og e-mail)
 • Log over aktivitet
 • Præferencer (sprog, opsætning, digital fingeraftryk m.m.)
 • IP adresse

Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en generel slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, eller CompanYoung og en Bruger af en eller flere af vores tjenester.

Fysisk lokation

Al CYJobAPI data er opbevaret indenfor EU.

Behandlingssikkerhed

CYJobAPI lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

CYJobAPI er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Underdatabehandlere

Den til enhver tid aktuelle liste over underdatabehandlere kan findes her.

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com