Søgemaskineoptimering

Ikræfttrædelse 28-04-2016

Tillæg til samarbejdsaftalen:

1. Indledning

Denne aftale, dækker driften af SEO og CompanYoungs leverancer ifbm. hermed.

Aftalen skildrer indholdet af den månedlige søgemaskineoptimering af Kundens website. 

2. Kundeservice for kunden

CompanYoung har åbent mandag – fredag fra kl. 8 – 17 og kan træffes på support@companyoung.com eller tlf: 74 31 33 63. 

3. Organisering

3.1 CompanYoungs ansvar

3.1.1 Overvåge websitet, og løbende udbedre tekniske SEO fejl. 

3.1.2 Sikre tilfredsstillende Pagespeed. 

3.1.3 Udbedre alle tekniske SEO fejl, herunder Metatags, re-direction m.m. 

3.1.4 Imødekomme nye SEO standarder. 

3.1.5 Bindeled mellem kunden og udviklerteamet. 

3.2 Kundens ansvar

3.2.1 Udarbejdelse af tekstuelt indhold. 

3.2.2 Give CompanYoung adgang til kundens Google Analytics. 

3.2.3 Give CompanYoung adgang til kundens Google Webmaster 

4. Krav 

4.1 Websitet skal være et af følgende Content Management Systemer: Wordpress eller Umbraco 7. 

5. Indhold

5.1 SEO Pakke indeholder:

5.1.1 Indledende total site optimering, hvor hele websitet bringes op på et tilfredsstillende SEO niveau, med et absolut minimum af fejl.

5.1.2 Optimere websitet mhp. øget Pagespeed jf. Googles retningslinjer

5.1.3 Sikre usability Score jf. Googles retningslinjer

5.1.4 Ugentligt scanning af website for eventuelle SEO fejl

5.1.5  Udbedring af alle SEO fejl herunder visibility issues, meta issues, link issues, image issues og semantic issues.

5.1.6  Anbefalinger til udarbejdelse af indhold, og opsætning af indhold.

OBS! - Alle overstående ting vil ikke blive lavet hver måned, men efter behov. En stor del af timerne tilgår i opstarts processen, og når nye SEO standarder kommer frem.

Aftalen dækker både SEO konsulenter og udviklingstimer.

6. Rapportering 

6.1 Der sendes en kvartalsvis rapport til Kunden, senest en måned efter et kvartals udgang.

7. Økonomi

7.1 Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%. 

8. Ikrafttrædelse og varighed 

8.1 Aftalen træder i kræft ved indgåelse af samarbejdsaftale og er bindene 12 måneder frem. 

8.2 Efter bindingsperiodens udløb er der 6 måneders opsigelse på aftalen. 

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com