FinDash

Ikræfttrædelse 01-11-2021

Tillæg til samarbejdsaftalen:

 • Der er en bindingsperiode på 12 måneder
 • Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel forud for ny abonnementsperiode
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle justeringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 2%.

Formål Tillæg til databehandleraftalen:

FinDash giver den Dataansvarlige adgang til at strukturer og behandle data i en analyserende kontekst, med henblik på at effektivisere og optimere det komplette beslutnings- og datagrundlag fra et økonomisk perspektiv.

En FinDash Licens giver adgang til et dashboard, hvorfra den Dataansvarlige kan bearbejde og visualiserer data på de registrerede personer.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende FinDash.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges data, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes FinDash data i følgende tilfælde.

 • Opsætning og eksekvering af tilrettelser på den Dataansvarliges opfordring
 • Supportering og kvalitetskontrol
 • Afrapportering ifm. evaluering

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede:

Der behandles oplysninger om privatpersoner 

Følgende typer af personoplysninger behandles:

Elever:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Løn / Skoleydelse
 • Afdeling

Medarbejdere:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Løn
 • Fravær
 • Orlov/Barsel
 • Refusioner
 • Ansættelsesforhold
 • Afdeling

Tidligere Elever:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Løn / Skoleydelse
 • Afdeling

Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, og slettes automatisk efter samarbejdet ophører. 

Fysisk lokation

Al FinDash data er opbevaret indenfor EU. Business Intellligence delen af løsningen er lagret på Microsofts server i Nederlandene og backup af opbevaret af Google i Frankfurt og Dublin.

Behandlingssikkerhed

FinDash lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

FinDash er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", frameworket der sikrer behandlings- og datasikkerhed er tænkt ind i løsningen fra starten. 

Underdatabehandlere

 

VirksomhedAddresseBehandlingslokationBehandlingsaktivitet
GoogleGoogle LLC

Gordon House Barrow St 4 Dublin, Ireland
Dublic Ireland, St. Ghislain Belgium, Eemshaven Netherlands, Hamina Finland (not specified further).Hosting af G-suite platform, herunder backup af business intelligence filer i Google Drive
Microsoft Power BISouth County Business Park, Carmanhall and Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, IrlandWest Europe (Netherlands)Hosting af Power BI løsning der muliggør visualisering af dashboard for den dataansvarlige

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com