Acceptabelt Brug af YoungCRM

Ikræfttrædelse 01-04-2018

Denne acceptabel brug politik er grundlaget for retningslinjer der gør sig gældende for brugere af YoungCRM. Denne politik er gældende for alle besøgende og brugere af tjenesten.

Ikke-tilladte brugsformål

YoungCRM må kun bruges til lovlige formål. Ikke lovlige formål inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • alle formål der bryder den lokale, nationale og internationale lovgivning og regulativer.
 • alle formål der er ulovlige eller bedrageriske
 • alle handlinger der skader eller har til formål at skade mindreårige
 • at publicere, fremskaffe eller sende enhver uopfordret eller uautoriseret reklame eller salgsfremmende materiale samt alle andre lignende foretagende. (spam)
 • at vidende overføre enhver form for data, sende, eller uploade enhver fil eller materiale der indeholder virus, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware eller enhver anden form for skadelig program eller lignende kode med det formål at have en negativ påvirkning af enhver computer, software eller hardware.

Korrekt brug af YoungCRM

Udover, og uden af begrænse de andre krav til brugen af YoungCRM platformen forklaret i denne politik, må du ikke, hverken direkte eller indirekte, bruge YoungCRM til materiale eller på en måde der:

 • er truende, misbrugende, chikanerende, stalkende eller ærekrænkende;
 • er bedragende, falsk, misvisende eller svigagtig;
 • er indtrængende på en andens privatliv eller på anden måde krænker en andens juridiske rettigheder;
 • inkludere vulgær, uanstændigt, upassende eller ulovligt materiale;
 • krænker en tredjeparts intellektuelle rettigheder;
 • publicere, poste, uploade eller på anden måde distribuere software, musik, video eller anden materiale beskyttet af ophavsrettigheder, med mindre du har alle de nødvendige rettigheder og accepter for at gøre således.
 • uploade filer der indeholder virus, beskadigede filer, eller andre lignende software og programmer der kan skade brugen og funktionaliteten af en andens computer;
 • downloade enhver fil som du er bevidst vidende, eller inden for rimelighedens grænser burde vide, ikke er lovligt distribueret;
 • forfalske eller slette forfatterskabsinformationer, juridiske eller navnebeskyttede betegnelser, oprindelsesmærker eller kilden til software, eller andet materiale i filen der bliver uploaded; 
 • begrænser eller hæmmer enhver anden bruger af YoungCRM fra at bruge og drage nytte af vores tjeneste;
 • høste eller på anden måde indsamle information om andre, herunder e-mails, uden deres tilladelse;

Suspendering og terminering af brug

Vi vurderer, efter vores skøn, om der er foretaget handlinger i strid med vores acceptabelt brug politikker gennem din brug af YoungCRM. Når en sådan uhensigtsmæssig handling foretages tager vi de nødvendige forholdsregler vi vurdere passende.

Manglende overholdelse af vores acceptablelt brugs politikker medfører et brud på vores vilkår og betingelser for tjenesten der optegner under hvilke fordudsætningener du må bruge YoungCRM. Når et sådan brud forekommer kan vi foretage én eller alle af de nedenstående handlinger: 

 • omgående, midlertidig eller permanent tilbagekald af din ret til at bruge YoungCRM. 
 • omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af enhver post, materiale eller andet der er uploaded til YoungCRM.
 • udstede en advarsel
 • anlægge sag mod den ansvarlige for bruddet for at refundere enhver udgift forbundet med overtrædelsen af retningslinjerne for brugen af YoungCRM. Disse udgifter inkludere, men er ikke begrænset til rimelige administrative og juridiske omkostninger forårsaget af bruddet. 
 • yderligere juridiske søgsmål mod den ansvarlige for bruddet.
 • hvis nødvendigt afrapportere information om bruddet til myndighederne

Vi er ikke ansvarlig for de handlinger der foretages i respons til et brud på denne acceptabelt brug politik. De reaktive handlinger beskrevet i dette dokument er ikke begrænsende, og vi kan foretage enhver anden handling vi anser som værende passende. 

 

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com