Oplysningsskema

Ikræfttrædelse 01-05-2018

Når du indgår et kundeforhold med CompanYoung vil vi indsamle og behandle persondata omkring dig som kunde, som enten privatperson eller virksomhed.

Vi arbejder som udgangspunkt med to former for persondata.

 • Dine Persondata
 • De Persondata du indsamler, og hvor vi er databehandler (ansøgninger, tilmeldinger m.m.)

Vi har udarbejdet GDPR Guidelines for Kunder, hvor du kan se hvilke oplysninger vi behandler ifm. vores kundeforhold, samt hvordan disse data behandles. Du kan læse vores GDPR Guidelines for Kunder her.

Typiske data vi indsamler om dig som kunde:

Vi behandler udelukkende følgende typer almindelige personoplysninger:

  

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Titel
 • Præferencer
 • Mødereferater
 • Noter ifm. caseeksekvering
 • E-mail og anden kommunikation, eksempelvis via chat support
 • Billede
 • Video
 • Log over din brug af vores tjenester

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på maksimalt 5 år, hvorefter det slettes.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi konkret vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om der fortsat foreligger et sagligt formål eller et lovmæssigt krav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 Modtagere eller kategorier af modtagere: 

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 3. part sub-processors

Aggregeret data:

Udover ovenstående personoplysninger behandler CompanYoung aggregeret data fra alle kundesamarbejde. Dette gøres for at kunne udarbejde performance benchmarks og derigennem forbedre vores produkter samt optimerer den individuelle kampagne for hver enkelt kunde. 

Dine rettigheder:

Du har altid ret til at få oplyst hvilken data vi har omkring dig. Du kan rette henvendelse vedr. persondata via legal@companyoung.com.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Dataen vi behandler på vegne af dig som Kunde, reguleres i Databehandleraftalen

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com