StudyDash

Ikræfttrædelse 01-11-2021

Tillæg til samarbejdsaftalen:

 • Der er en bindingsperiode på 12 måneder
 • Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel forud for ny abonnementsperiode
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle justeringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 2%.

Formål Tillæg til databehandleraftalen:

StudyDash hjælper den Dataansvarlige med at skabe et overblik over administrative data og nøgletal, med henblik på at effektivisere og optimere det komplette beslutnings- og datagrundlag fra at statistisk perspektiv.

En StudyDash Licens giver adgang til et dashboard, hvorfra den Dataansvarlige kan bearbejde og visualisere data på de registrerede personer.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at anvende StiudyDash.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges data, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes StudyDash data i følgende tilfælde.

 • Opsætning og eksekvering af tilrettelser på den Dataansvarliges opfordring
 • Supportering og kvalitetskontrol
 • Afrapportering ifm. evaluering

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede:

Der behandles oplysninger om privatpersoner

Følgende typer af personoplysninger behandles:

Elever:

 •  Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Boligstatus
 • Forsørgerstatus
 • Karaktere
 • Afdeling
 • Uddannelsesspor
 • Stamhold
 • Fravær
 • Skemabegivenheder
 • Postnummer
 • Kommune

Tidligere elever:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nummer
 • Boligstatus
 • Forsørgerstatus
 • Karaktere
 • Afdeling
 • Uddannelsesspor
 • Stamhold
 • Fravær
 • Skemabegivenheder
 • Postnummer
 • Kommune

Medarbejdere

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Afdeling
 • Skemabegivenhed
 • Ansættelsesforhold

Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, og slettes automatisk efter samarbejdet ophører.

Fysisk lokation

Al StudyDash data er opbevaret indenfor EU. Business Intelligence delen af løsningen er lagret på Microsofts server i Nederlandene og backup er opbevaret af Google i Frankfurt og Dublin.

Behandlingssikkerhed

StudyDash lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

StudyDash er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", frameworket der sikrer behandlings- og datasikkerhed er tænkt ind i løsningen fra start.

Underdatabehandlere

Virksomhed

Adresse

Behandlingslokation

Behandlingsaktivitet

Google

Google LLC

Gordon House Barrow St. 4 Dublin, Ireland

Dublin Ireland.

St. Ghislain, Belgium. 

Eemshaven, Netherlands.

Hamina, Finland.

(Not specified further)

Hosting af G-suite platform, herunder backup af business intelligence filer i Google Drive

Microsoft Power BI

South County Business Park, Carmanhall and Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland

Western Europe, Netherlands.

Hosting af Power BI løsning der muliggør visualisering af dashboard for den dataansvarlige.

Amazon Web Services

38, Avaneu John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Dublin, Ireland

Frankfurt, Germany

Hosting af datawarehouse.

 

 

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com