Hosting

Ikræfttrædelse 28-04-2016

Tillæg til samarbejdsaftalen:

 • Der er en bindingsperiode på 12 måneder
 • Opsigelsesfristen er løbende måned + 6 måneder.
 • Servicen betales kvartalsvis forud, og eventuelle prisjusteringer i løbet af en periode vil først træde i kraft i næste kommende periode
 • Servicetilgængelighed for servere er min. 99,98% (opgøres henover en periode på et år)
 • Prisen reguleres årligt den 1. januar med nettoprisindekset, dog minimum 3%.
 • Såfremt CompanYoung vurdere at Kundes data eller applikationer udgør en sikkerhedsrisiko, kan CompanYoung uden advarsel fjerne Kundes adgang, og fjerne den data og applikation der udgør en sikkerhedsrisiko.
 • CompanYoung kan tvinge Kunden til at skifte password og andre sikkerhedsindstillinger om nødvendigt.
 • Serveren må ikke bruges til hosting af ulovligt materialer, herunder materiale uden rettigheder, pornografisk materiale m.m.
 • Hvert hosting produkt har 5 gb HDD og 20 gb trafik pr. måned.

Tillæg til databehandleraftale:

Hosting giver den Dataansvarlige mulighed for at hoste filer, og anden data på CompanYoungs kundeservere, med henblik på at gøre en applikation, hjemmeside eller lignende offentlig tilgængelig.

Den Dataansvarlige skal tiltræde en databehandleraftale med Databehandleren for at kunne anvende Hosting.

Udvalgt personale hos Databehandleren kan tilgå Den Dataansvarliges filer og server, og dermed Kundes data. Antallet af medarbejdere er afgrænset til det højst nødvendige.

Formål

Databehandleren tilgår kun en kundes filer og data i følgende tilfælde.

 • opsætning og eksekvering af tilrettelser på den Dataansvarliges opfordring
 • Supportering
 • Afrapportering ifm. Evalueringer
 • Optimering af serverstruktur og performance

Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles:

 • Navn
 • E-mail
 • Kommunikation mellem den Dataansvarlige og Databehandleren (chat og e-mail)
 • Log over aktivitet
 • Præferencer (sprog, opsætning, digital fingeraftryk m.m.)
 • IP adresse

Vi kan beholde dine oplysninger som nødvendigt for at understøtte vores tjenester, overholde vores juridiske forpligtelser eller løse uoverensstemmelser. Der er ikke fastsat en generel slettefrist for dine personlige oplysninger hos CompanYoung, men finansielle oplysninger vil blive gemt i 5 år jvf. bogføringsloven, og alle andre personlige oplysninger vil blive gemt så længe deres behandling og opbevaring er nødvendig jvf. et kontraktuelt forhold mellem CompanYoung og Kunden, eller CompanYoung og en Bruger af en eller flere af vores tjenester.

Fysisk lokation

Al data er opbevaret indenfor EU.

Behandlingssikkerhed

Vores hosting produkt lever op til best practice vedr. IT sikkerhed.

Vores hosting er udarbejdet med afsæt i "Privacy by Design", og der er dermed et stort fokus på at undgå at vores kunder opbevarer og behandler data man ikke bør have. Dette er dog udenfor vores kontrol, men der er opsat automatiske processer der kontinuerligt scanner hele systemet for datapunkter som kan være særlig følsomme.

Underdatabehandlere

Den til enhver tid aktuelle liste over underdatabehandlere kan findes her.

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com