Praktikmål

Ikræfttrædelse 16-05-2023

Tillæg til samarbejdsaftalen

Formål med Praktikmål

Formålet er at digitalisere tidligere fysiske logbøger fra praktikperioden, og skabe et digitalt forum, hvor alt fra praktikperioden er samlet. Uanset hvilken uddannelse man tager, skal man som elev eller lærling igennem en praktikperiode, og som en del af uddannelsen skal man som elev eller lærling opfylde nogle praktikmål. Disse praktikmål skal den ansvarlige for praktikken tjekke af og sørge for, at eleven udfylder. Til at understøtte dialogen om praktikmålene skal den digitale logbog bruges. Når eleven har gennemført alle praktikmål, kan den afsluttende praktikerklæring generes og deles. 


Formål med databehandlingen

I forbindelse med opsætning, support osv. tilgår databehandleren kun kundens data i forbindelse med: 

 • Opsætning af ny kunde
 • Supportering af kunde (typisk ved rettelser eller guidance/rådgivning)
 • Opdatering af platform
 • Afrapportering på performance


Typer af personoplysninger og kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om:

 • Lærlinge på erhvervsuddannelser
 • Mester for lærlinge


Følgende typer af personoplysninger  behandles:

 • Navn
 • Email
 • Uddannelse
 • Speciale
 • Praktikvirksomhed


Underdatabehandlere

Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Underdatabehandler, der benyttes, er:

 • Amazon Web Services

Legal Responsible

Kevin Rebsdorf

+45 22282321

kevin@companyoung.com